Cenové podmienky:

SMS - Cena za predplatenú službu je 2 EUR za každú účastníkom prijatú SMS (6€/týžd.). Zrušenie služby môže byť vykonane pomocou textovej správy, zaslaním STOP PLAY na číslo 7802.

Ochrana osobných údajov užívateľov Digital Virgo Entertainment SAS má najvyššiu prioritu a obzvlášť dbáme na ochranu osobných údajov užívateľov našich služieb. Používame zodpovedajúcu technológiu, na to aby sme predišli a zabránili prístupu neoprávneným osobám k vašim osobným údajom. Počas využívania našich služieb, zhromažďujeme o užívateľoch našich služieb okrem iného: IP adresy užívateľov a MSISDN čísla. Informácie sú zhromažďované na základe logov serverov a použité na účely správneho a optimálneho využívania našich služieb. Správcom osobných údajov užívateľov služieb je Digital Virgo Entertainment SAS, so sídlom vo Paris, 17 Rue du Sergent Bauchat. Osobné údaje užívateľov sú spracovávané výhradne pre účely služieb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Údaje nie sú zdieľané s tretami stranami. Užívateľ má právo nazerať do obsahu svojich údajov a opravovať ich. Služba je určená iba pre dospelých.

Contact: reklamacje@digitalvirgo.com